SMS Marketing
250 SMS
$5.00 USD bir dəfəlik
  250 SMS Credit with Your Own Sender ID
5,000 SMS
$58.50 USD bir dəfəlik
  5,000 SMS Credit with Your Own Sender ID
1000 SMS
$13.25 USD bir dəfəlik
  1000 SMS Credit with Your Own Sender ID
10,000 SMS
$111.00 USD bir dəfəlik
  10,000 SMS Credit with Your Own Sender ID
25,000 SMS
$264.00 USD bir dəfəlik
  25,000 SMS Credit with Your Own Sender ID
50,000 SMS
$499.00 USD bir dəfəlik
  50,000 SMS Credit with Your Own Sender ID